2019. Visos teisės saugomos | Asmens duomenų apsauga
Kodėl kandidatuoju?

Gyvename ypatingais laikais, kurie kupini naujų iššūkių ir svarbių pasirinkimų. Aštrėjančios geopolitinės įtampos, kintanti tarptautinių santykių tikrovė bei Lietuvos viduje stringantys reikalingi sprendimai rodo, kad 2019 metų Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimai iš esmės nulems, kokiu tolimesniu keliu eisime kaip Valstybė.

Neretai viešojoje erdvėje mėginama sumenkinti Prezidento vaidmenį ir atsakomybę, apribojant užsienio politikos formavimu bei reprezentacinėmis funkcijomis. Tačiau mūsų šalyje Prezidentą renka visa tauta, o tai reiškia, kad didžioji dalis žmonių suteikia įgaliojimus atstovauti jų interesams. Prezidentas prisiima šią atsakomybę bei pareigą – tarnauti žmonėms ir ginti jų bei mūsų visų valstybės vertybes bei interesus pasaulyje.

Mums, nedidelei valstybei, ypač svarbu, kad išliktų vertybėmis grįsta pasaulio tvarka. Kad aiškūs vertybiniai, o ne užkulisiniai ar slapti susitarimai dominuotų pasaulyje ir mūsų regione. Mums lygiai taip pat ypač svarbu, kad ir mūsų valstybėje būtų vadovaujamasi Konstitucijoje įtvirtintomis vertybėmis.

Pastaruoju metu įsigalinti draudimų, jėgos ir nepagarbos politinė kultūra Lietuvoje kuria aplinką, kurioje mažėja laisvių ir teisių, Konstitucijos principams prieštaraujančios iniciatyvos tampa norma, o atviras noras valdžią sukoncentruoti vienose rankose – kasdienybe.

Prezidento pirminė pareiga –  ginti demokratiją, žmogaus teises, žodžio laisvę, užtikrinti, kad būtų ginamas silpnesnis ir nebūtų tų, kurie jaučiasi pamiršti – šiame kontekste tampa tik dar svarbesnė.

Lietuvos žmonės savo valstybėje patiria nusivylimo, nepagarbos ir neteisybės jausmą. Tuo pačiu ligšiol niekas neišdrįso pasakyti, kad eidami tokiu keliu, kuomet trumpalaikiais sprendimais visiems žadamas geresnis gyvenimas, nepasakant, jog visi pasirinkimai turi savo kainą, tik bloginsime gyvenimo kokybę, dar labiau skaldysime visuomenę, stumsime žmones išvykti.

Sieksiu, kad mes kaip visuomenė susigrąžintume savo valstybės kūrybos džiaugsmą, kad žmonės jaustųsi svarbia savo šalies dalimi.

Svarbiausia vertybė yra laisvė. Džiaugiuosi, kad likimas mums lėmė stebėti mūsų valstybės virsmą, dalyvauti kuriant ją laisvą ir nepriklausomą. Laisvė, demokratija, žmogaus teisės, įstatymo viršenybė man nėra tik sąvokos, tai visų mano lig šiol buvusių ir būsimų pasirinkimų pagrindas.

Mūsų valstybėje privalo atsirasti daugiau pasitikėjimo vieni kitais. Pasitikėjimas savo aplinkiniais, bendruomene, kitais žmonėmis yra būtina sąlyga, kad žmonės gerai jaustųsi savo valstybėje, norėtų joje kurti ateitį. Pasitikėjimu grįstoje visuomenėje yra daugiau pagarbos, daugiau tarpusavio pagalbos ir noro veikti. Manau, kad esame gerame kelyje, kuris leis mums ateiti ten, kur norėjome ateiti, kai svajojome apie savo valstybę.

Jei mano išsakytos mintys ir vertybės Jums artimos bei manote, kad galėčiau Jums tinkamai atstovauti, prašau Jūsų pasitikėjimo 2019 metų gegužės 12 dieną Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimuose.

Esu nuoširdi, kai sakau, kad tai balsas – už geresnę ir stipresnę Lietuvos valstybę.

2019. Visos teisės saugomos | Asmens duomenų apsauga