Sveikatos saugos skyrius Vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

5 susijusios sveikatos priežiūros karjeros, Pacientų teisių priežiūros skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Turinys

  Valstybės tarnautojo specialioji veiklos sritis — asmens sveikatos priežiūros įstaigų licencijavimo sąlygų laikymosi priežiūra.

  liaudies gynimo priemonės hipertenzijai gydyti yra

  Rengia bei teikia ataskaitas ir siūlymus, susijusius su asmens sveikatos priežiūros įstaigų licencijuojamų paslaugų vertinimu vietoje. Pagal kompetenciją rengia dokumentus fiziniams ir juridiniams asmenims susijusius su vykdomomis funkcijomis.

  Dalyvauja rengiant Akreditavimo tarnybos metinį veiklos planą, Akreditavimo tarnybos veiklos priemonių planą, skyriaus veiklos planą, veiklos planų ataskaitas ir kt.

  nevalgius nuo hipertenzijos

  Dokumentus, pateikiant reikiamą informaciją susijusią su skyriaus vykdomomis funkcijomis. Pagal kompetenciją bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos įstaigomis bei institucijomis, sprendžiant klausimus, susijusius su licencijų sąlygų laikymosi priežiūra. Skyriaus vedėjo pavedimu esant poreikiui atlieka kitų skyriaus darbuotojų funkcijas, juos pavaduoja jų nebuvimo darbe dėl atostogų, ligos ar komandiruotės metu.

  medicinos centrai hipertenzija

  Atlieka kitas skyriaus vedėjo, direktoriaus pavaduotojo ir direktoriaus pavestas užduotis, susijusias su skyriui priskirtomis vykdyti funkcijomis.