Mokslininkai turi naujienų ėjimo entuziastams: kuo greičiau einate, tuo ilgiau gyvensite

Vaikščiojanti širdies nauda sveikatai

Atsiverkite, protai ir širdys Unsplash.

vaikščiojanti širdies nauda sveikatai hipertenzijos priežastis ir pasekmė

Maža nauda, jei tie, kuriuos Jėzus išlaisvino iš kūno negalių, nebūtų išvaduoti iš nuodėmių pančių. Nors už suteiktą sveikatą jie ir padėkotų Gydytojui, bet juose tebetūnanti dvasinė tamsa neleistų į jų sielas prasiskverbti nei vienam malonės spinduliui, galinčiam atverti jų protus bei širdis, kad jie pradėtų tikėti, jog Tas, kuris pašalina ligas, suteiks jiems naują perspektyvą net ir po jų kūnų mirties.

Mk 7, Efata, siela! Apr 19, 7 variacijų, kaip nėra ir tų, kurie Ten nešlovintų Aukščiausiojo vardo.

vaikščiojanti širdies nauda sveikatai pirmoji pagalba sergant hipertenzija ir priežastimis

Nauja žmogaus kalba — atgimusiojo iš aukštybių naujo mąstymo rezultatas. Buvęs nebylys ne tik taria žodžius, kuriuos supranta aplinkiniai, bet jie yra liudijimas, kad ir išgydytojo širdis tapo perkeista, nes iš jos nebeišeina net mažiausi blogi ketinimai, o vien tai, kas dvasiškai praturtina klausytojus.

vaikščiojanti širdies nauda sveikatai maistas ir vanduo nuo hipertenzijos

Nuo šiol jis aiškiai girdės Jėzus mokymus, ir jo tikėjimas tik augs, nes neįmanoma dažnai, įdėmiai bei maldingai klausytis Evangelijos ir pasilikti dvasinio vidutiniškumo lygyje. O kai žmogaus širdyje nepaliaujamai auga tikėjimas, jis geriausiai matomas, darant kasdienius, mažus darbus.

Tikintysis žino, kad, kai Viešpačiui skiriami ir iš pažiūros nereikšmingi dalykai, jie yra priimtini ir net pasidaro labai svarbūs, nes dažniausiai iš plonų tikėjimo darbų siūlų audžiamas mūsų amžinojo gyvenimo kilimas, kurio puošniąją hipertenzija ir užgulta nosis mums bus lemta pamatyti anapusybėje… Kai mes visa, kas žemina mūsų orumą atiduosime Viešpačiui ir stengsimės net nuo mažiausio blogio atsiriboti, dar aiškiau suprasime, kad Jėzaus ištartas žodis efata yra skirtas ne tik mūsų kūnus išgydyti, bet tai — mūsų protams bei širdims.

Gryna Tiesa apie Artėjančią Krizę

Kodėl Jėzus draudė apie šį padarytą stebuklingą ženklą pasakoti? Jis norėjo, kad pasikeitęs buvusio nebylio gyvenimo būdas visiems iškalbingai ir palaipsniui liudytų, kad išgydymas — ne vienadienis dalykas, o kelias į Dievo Karalystę, kurią į žemę atnešė Dievo Avinėlis — mūsų būsimosios Tėvynės šerdis.

Specialistai teigia, kad vaikščioti sveika, bet šis apvalus skaičius — niekuo moksliškai nepagrįstas. Mokslininkė Cashmere Lashkari sako, kad

Tad teatsiveria dar plačiau mūsų širdys ir teįžengia į jas Jėzus… Tesuteikia Jis mūsų protams šviesos, kad pamatytume visas iki šiol ne visiškai atpažintas savo sielos kertelėse esančias užsimaskavusios puikybės rafinuotas apraiškas.

Kai mes visa, kas žemina mūsų orumą, atiduosime Viešpačiui ir stengsimės net nuo mažiausio blogio vaikščiojanti širdies nauda sveikatai, dar aiškiau suprasime, kad Jėzaus ištartas žodis efata yra skirtas ne tik mūsų kūnus išgydyti, bet tai — mūsų protams bei širdims. Kad leistumės taip pagaunami ir užvaldomi Kristaus žr.

vaikščiojanti širdies nauda sveikatai kaip gimnastika gydo hipertenziją